Ausschüsse

Gemeinde St. Michael

Überprüfungsausschuss

ÖVP

 • R. Perchtold M.A. / V. Bayr
 • M. Schreilechner BEd / S. Zanner

SPÖ

 • C. Schager-Wahlhütter / Ch. Ferner
 • A. Moser / A. Brugger

FPÖ

 • M. Moser
 • E. Bayr
Sozialausschuss - Familie - Seniorenausschuss

ÖVP

 • V. Wieland / R. Holitzky
 • D. Gfrerer / M. Ferner
 • S. Zanner / P. Lassacher
 • KR E. Wieland / Ing. L. Kalb
 • K. Buschmann / M. Schreilechner BEd
 • R. Perchtold MA / V. Bayr

SPÖ

 • N. Stricker / A. Brugger
 • C. Schager-Wahlhütter / A. Moser

FPÖ (beratend)

 • M. Moser / E. Bayr
Jagdkommission

ÖVP

 • D. Gfrerer / R. Perchtold M.A.
 • S. Zanner / Vz-Bgm. R. Holitzky
 • M. Ferner / M. Schreilechner BEd
 • V. Bayr / KR E. Wieland

SPÖ

 • A. Brugger / N. Stricker
Raumordnung - Markterneuerung - Verkehr - Umweltausschuss

ÖVP

 • Vz-Bgm. R. Holitzky / R. Perchtold MA.
 • KR. E. Wieland / M. Ferner
 • K. Buschmann / P. Lassacher
 • Ing. L. Kalb / M. Schreilechner BEd
 • V. Bayr / V. Wieland
 • D. Gfrerer / S. Zanner

SPÖ

 • A. Moser / C. Schager-Wahlhütter
 • Ch. Ferner / N. Stricker

FPÖ (beratend)

 • E. Bayr / M. Moser
Gesundheitssprengel

ÖVP

 • Bgm. M. Sampl / S. Zanner
 • V. Wieland / M. Pfeifenberger

SPÖ

 • C. Schager-Wahlhütter / A. Moser
Jugend & Sport - Kultur & Bildungsausschuss

ÖVP

 • V. Bayr / R. Perchtold MA
 • M. Schreilechner BEd / M. Pfeifenberger
 • M. Ferner / Vz-Bgm. R. Holitzky
 • S. Zanner / KR E. Wieland
 • V. Wieland / D. Gfrerer
 • K. Buschmann / Ing. L. Kalb

SPÖ

 • Ch. Ferner / N. Stricker
 • C. Schager-Wahlhütter / A. Brugger

FPÖ (beratend)

 • E. Bayr / M. Moser
Tourismusausschuss

ÖVP

 • Vz-Bgm R. Holitzky

SPÖ

 • N. Stricker
Wasserausschuss Katschberg

ÖVP

 • Ing. L. Kalb / M. Pfeifenberger
 • Bgm. M. Sampl / KR E. Wieland

SPÖ

 • A. Moser / A. Brugger

Ortsmarketing:

 • Bgm. M. Sampl

Tourismusverband - Finanzkontrollausschuss:

 • S. Zanner